Na mimoriadnom valnom zhromaždení ŠK Cífer dňa 18.7.2014  boli schválené nové stanovy klubu:

Stanovy ŠK Cífer 1929