ZÁKAZ organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej spoločenskej povahy.

11.03.2020 11:38

Na základe verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 Vám oznamujeme, že

v obci Cífer platí zákaz organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej či inej spoločenskej povahy. Tento zákaz platí pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby od 10.3.2020 až do odvolania.

Obec Cífer

Nám. A. Hlinku č. 169/31

919 43 Cífer

Viac na : www.cifer.sk/aktuality-1/oznamy/zakaz-organizovania-ausporaduvania-hromadnych-podujati-sportovej-kulturnej-spolocenskej-ci-inej-spolocenskej-povahy-1469sk.html

—————

Späť