Výročná členská schôdza - pozvánka.

15.11.2016 20:13

ŠK Cífer 1929

Štadiónová 26, 919 43 Cífer

POZVÁNKA

 

 

Výbor ŠK Cífer 1929 Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 19.11.2016 o 16.00 hod. v malej sále Domu kultúry v Cíferi s nasledovným programom:

 

1. Prezentácia a otvorenie

2. Minúta  ticha za všetkých bývalých členov ŠK Cífer 1929, ktorí nás opustili v roku 2015/2016

3. Voľba pracovných komisií - mandátovej, návrhovej a volebnej

4. Správa mandátovej komisie

5. Správa o činnosti a hospodárení ŠK Cífer 1929 za rok 2015

6. Správa revíznej komisie za rok 2015

7. Voľba nového Výboru a 3-člennej Revíznej komisie

8. Prestávka

9. Diskusia

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver

 

     Výbor ŠK Cífer 1929

—————

Späť