Školenie pre trénerov futbalu licencie UEFA C Grassroots

05.11.2014 14:03

TMK ObFZ Trnava oznamuje, že otvára školenie pre trénerov futbalu licencie UEFA C Grassroots (1. kvalifikačný stupeň). Záujemcovia si môžu stiahnuť prihlášku na školenie z webovej stránky ObFZ Trnava v sekcii dokumenty alebo z webovej stránky SFZ v sekcii tréneri. Prihlášku zasielajte písomne na adresu ObFZ Trnava, MŠH Rybníkova 15, 917 01 Trnava alebo mailom na jokobreza@gmail.com. Termín uzávierky prihlášok je 23.11.2014. Cena školenia je 100,- EUR, ktoré riadne prihlásení tréneri zaplatia prevodom alebo poštovou poukážkou, Číslo účtu a všetky informácie ohľadom rozvrhu školenia dostanú tréneri mailom do 25.11.2014. Podmienkou prijatia je vek 18 rokov, vyplnená prihláška a zaplatený poplatok do 30.11.2014.

Začiatok a predbežné termíny jednotlivých prednášok a praktických ukážok:

30.11.2014 – úvodný seminár (7 hodín), 12.12.2014 (4 hod), 19.12.2014 (4 hod), 17.1.2015 (10 hod), 24.1.2015 (10 hod), 1.2.2015 (10 hod), 7.2.2015 (10 hod), 14.2.2015 (10 hod), 1.3.2015 záverečné skúšky.

informácie: Mgr. Jozef Brezovský – predseda TMK ObFZ Trnava,

mobil: 0905212926

e-mail: jokobreza@gmail.com

—————

Späť