Pozvánka na valné zhromaždenie

26.06.2014 13:53

POZVÁNKA

 

Výbor ŠK Cífer – Futbalový oddiel Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.6.2014 o 18.00 hod. v malej sále Domu kultúry v Cíferi s nasledovným programom:

1. Prezentácia a otvorenie

2. Minúta  ticha za všetkých bývalých členov ŠK Cífer – Futbalový oddiel, ktorí nás opustili v roku 2013/2014

3. Voľba pracovných komisií

4. Správa mandátovej komisie

5. Správa o činnosti a hospodárení ŠK Cífer za rok 2013

6. Správa revíznej komisie za rok 2013

7. Plán činnosti na rok 2014

8. Rozpočet na rok 2014 a schválenie výšky členského na rok 2015

9. Prestávka (10 minút)

10. Návrh znenia nových stanov

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver

 

        Výbor ŠK Cífer                                    

—————

Späť