Pozvánka na Členskú schôdzu.

27.11.2023 09:42

POZVÁNKA

 

 

Výbor ŠK Cífer 1929 Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 8.12.2023 o 17.00 hod. v svadobnej sále Domu kultúry v Cíferi s nasledovným programom:

 

  1. Prezentácia a otvorenie
  2. Minúta  ticha za všetkých bývalých členov ŠK Cífer 1929, ktorí nás opustili v roku 2022/2023
  3. Voľba pracovných komisií
  4. Správa mandátovej komisie
  5. Voľba Výboru a Revíznej komisie ŠK Cífer 1929  na obdobie rokov 2023 – 2025
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver
Výbor ŠK Cífer 1929

—————

Späť