Pozvánka na členskú schôdzu.

15.11.2018 08:14

 

POZVÁNKA

 

Výbor ŠK Cífer 1929 Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 1.12.2018 o 16.00 hod. v Kaviarni Štadión v Cíferi s nasledovným programom:

 1. Prezentácia a otvorenie
 2. Minúta  ticha za všetkých bývalých členov ŠK Cífer 1929, ktorí nás opustili v roku 2017/2018
 3. Voľba pracovných komisií
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti a hospodárení ŠK Cífer 1929 za rok 2017 a 2018
 6. Správa revíznej komisie za rok 2017
 7. Voľba Výboru a Revíznej komisie ŠK Cífer 1929  na obdobie rokov 2018 – 2020
 8. Prestávka
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie 
 11. Záver

 

Výbor ŠK Cífer 1929

—————

Späť