MEDZINÁRODNÝ MIKULÁŠSKY FUTBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK

04.12.2014 09:34

PROPOZÍCIE IX. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO MIKULÁŠSKEHO FUTBALOVÉHO TURNAJA PRÍPRAVIEK

Nominácia ŠK Cífer : Jakub a Martin Godány, Jakub Ondruška, Andrej Maláček, Michal Lanák, David Minarič, Michal Grosman, Sofia Usačovová, Peter Kovačič, Adam Navrátil

Čas a miesto odchodu : 6:45 parkovisko pred CBA

 

Termín:

sobota 06.12.2014

Zahájenie:

8:30 hod v športovej hale ZŠ Janka Kráľa v Novej Dubnici

Poriadateľ:

pod patronátom pána primátora mesta, MFK Nová Dubnica a II. ZŠ J.Kráľa

Kategória:

prípravka -hráči narodení po 1.1.2006 a mladší

Prihlásené mužstvá:

ŠK Cífer, FK TEMPO Partizánske, FK SPARTAK Bánovce nad Bebravou, ŠK Senec, SLÁVIA Pivnica -Srbsko, ŠK MORAVSKÁ SLÁVIA Brno, AS Trenčín, MFK Topoľčany, ŠK NOVOHRAD Lučenec a MFK Nová Dubnica.

Hracia plocha:

športová hala, hádzanárske brány.

Ceny:

venuje poriadateľ, všetky mužstvá dostanú diplomy a odmenené budú prvé tri mužstvá, najlepší hráč, brankár a strelec. Z každého mužstva bude odmenený najužitočnejší hráč

Štartovné:

70,- Eur uhradiť pri prezentácii (desiata, obed a Mikulášsky balíček, réžia).

Výstroj:

obuv halovky a povinné chrániče.

Informácia pre Vás:

počas turnaja bude zabezpečený bufet. Za stratu osobných vecí nezodpovedá organizátor turnaja. Po skončení turnaja je možné navštíviť plavecký bazén priamo v objekte Športovej haly – vyžaduje sa doprovod rodiča resp. trénerov.

ČASOVÝ ROZPIS 
MEDZINÁRODNÉHO MIKULÁŠ. FUTBAL. TURNAJA PRÍPRAVIEK 
NOVÁ DUBNICA 06.12.2014
P.č. Čas             Mužstvá
1 8:30 - 8:42          Pivnica Srbsko - Nová Dubnica
2 8:45 - 8:57          Trenčín - Bánovce
3 9:00 - 9:12          Topolčany - Cífer
4 9:15 - 9:27          Partizánske - Pivnica Srbsko
5 9:30 - 9:42          Lučenec - Topolčany
6 9:45 - 9:57          Senec - Brno
7 10:00 - 10:12          Pivnica Srbsko - Trenčín
8 10:15 - 10:27          Nová Dubnica - Bánovce
9 10:30 - 10:42          Cífer - Senec
10 10:45 - 10:57          Trenčín - Partizánske
11 11:00 - 11:12          Topolčany - Brno
12 11:15 - 11:27          Pivnica Srbsko - Bánovce
13 11:30 - 11:42          Cífer - Lučenec
14 11:45 - 11:57          Nová Dubnica - Partizánske
15 12:00 - 12:12          Cífer - Brno
16 12:15 - 12:27          Senec - Lučenec
17 12:30 - 12:42          Partizánske - Bánovce
18 12:45 - 12:57          Nová Dubnica - Trenčín
19 13:00 - 13:12          Lučenec - Brno
20 13:15 - 13:27          Topolčany - Senec
     
21 13:40 - 13:52                    5A - 5B
22 13:55 - 14:07                    4A - 4B
23 14:10 - 14:22                    3A - 3B
24 14:25 - 14:37                    2A - 2B
25 14:40 - 15:00                    1A - 1B
     
Predpokladané ukončenie turnaja je cca o 16:00 hod.

 

—————

Späť