Kategórie mládeže pre súťažný ročník 2019-2020

13.06.2019 11:32

Kategórie mládeže pre súťažný ročník 2019-2020 :

- U19 dorast - 1.1.2001 a mladší

- U15 starší žiaci - 1.1.2005 a mladší

- U12 mladší žiaci (bývalá prípravka) - 1.1.2008 a mladší

- U9 prípravka - 1.1.2011 a mladší

 

Konsolidované znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením)

link: Registračný a prestupový poriadok SFZ

—————

Späť