HĽADÁME NOVÉ TALENTY

04.09.2016 21:32

Všetky deti, ktoré majú záujem hrať futbal v Cíferi, môžu prísť na prvý tréning najmladších

v stredu 7.9. o 17:30 na štadión. Ak nemôžte v stredu, sledujte webovú stránku, kde budú zverejnené

všetky termíny ďalších tréningov.

—————

Späť