COVID automat pre šport

05.03.2021 12:29

Všetky informácie ohľadom športovania a pohybu

MŠVVaŠ SR predstavilo nedávno plán návratu športovcov na športoviská tvz. Covid automat pre šport. Covid automat pre šport vychádza z kritérií národného covid automatu, ktorý nájdete na https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-11-02-2021-okresy-rozdelenie a kopíruje regionálnu charakteristiku. Nemá kompetencie uvoľňovať  opatrenia nad rámec vyhlášky alebo nariadenie hlavného hygienika. Jeho hlavnou úlohou je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa aktuálnych pravidielJednoduchá aplikácia, ktorú nájdete na www.covidsport.sk informuje, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine. Aktualizácia informácií je zabezpečená napojením priamo na www.korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta. Informácia, ktorá sa Vám zobrazí, popisuje stav v momentálne platnej fáze. V prípade, že Vás zaujíma celý obsah automatu, tj. aké možnosti športovať nasledujú v ďalších fázach v prípade uvoľňovania epidemiologických opatrení, alebo aké je rozdelenie športov podľa rizikovosti, tieto informácie nájdete tu:

Rozdelenie športov podľa rizikovosti
Športy s nízkym rizikom
Športy so stredným rizikom
Športy s vysokým rizikom I.
Športy s vysokým rizikom II.
Plávanie
Fitness centrá

Ak by ste našli akékoľvek nedostatky, budeme radi za konštruktívne  pripomienky a návrhy na zlepšenie, ktoré môžete zasielať na e-mailovú  adresu: pavol.smutny@minedu.sk. Pre športové zväzy je Covid automat pre šport návodom na základe, ktorého môžu vypracovať podrobnejšie manuáli, konkretizovať formy,  organizáciu a obsahy tréningovej činnosti pre konkrétne športy a  športové odvetvia v jednotlivých fázach automatu. Zverejnením týchto  informácií na svojich webových stránkach môžu výrazne prispieť k lepšej informovanosti a dodržiavaniu pravidiel v oblasti športu.

zdroj: ZsFZ

 

—————

Späť