Členská schôdza - pozvánka.

04.09.2015 12:12

ŠK Cífer 1929

Štadiónová 26, 919 43 Cífer

POZVÁNKA

 

 

Výbor ŠK Cífer 1929 Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4.9.2015 o 18.00 hod. v malej sále Domu kultúry v Cíferi s nasledovným programom:

 

1. Prezentácia a otvorenie

2. Minúta  ticha za všetkých bývalých členov ŠK Cífer 1929, ktorí nás opustili v roku 2014/2015

3. Voľba pracovných komisií

4. Správa mandátovej komisie

5. Správa o činnosti a hospodárení ŠK Cífer 1929 za rok 2014

6. Správa revíznej komisie za rok 2014

7. Plán činnosti a hospodárenia na rok 2015

8. Schválenie výšky členského na rok 2016

9. Prestávka

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver

 

     Výbor ŠK Cífer 1929

 

—————

Späť