Letný futbalový turnaj mládeže

Termín:

 • Sobota 25. júna 2016

Miesto:

Usporiadateľ :

 • Futbalový oddiel ŠK Cífer 1929,
 • Kontaktná osoba :  Ján Gašpárek
 • E-mail : jan.gasparek@gmail.com
 • Telefón : +421 911 211 215

Turnajový web:

Zúčastnené družstvá:

 • ŠK Cífer 1929, FO ŠK Modranka, Pusté Úľany

Kategória:

 • ročník 2001 a mladší - U15

Systém:

Hracia plocha: futbalový štadión ŠK Cífer 1929 (trávnatá plocha)
Veková kategória: hráči narodení po 1. 1. 2001
Káder družstva: max 15 hráčov + 2 dospelí
Súpiska družstva: predloží vedúci družstva pri prezentácii s uvedením roku narodenie hráča
Hrací čas: 2 x 15 min. (5 minút  prestávka medzi polčasmi)
Hrací systém: každý s každým,
Počet hráčov: 10 hráči + 1 brankár (hracia plocha celé ihrisko, brány seniorské)
Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel SFZ s postavením mimo hry
Striedanie: ľubovoľné
Stravovanie a pitný režim: teplý obed a pitný režim bude zabezpečený v počte 17 ks/družstvo

Štartovné:

 • 30,- EUR za družstvo (na súpiske max. 14 hráčov + brankár)
 • Štartovné kryje náklady na ceny, rozhodcov  a občerstvenie pre účastníkov turnaja

Ceny:

 • Družstvá na 1. – 3. mieste získajú pohár, diplom.
 • Bude vyhlásený najlepší strelec a najlepší brankár turnaja.

Upozornenie:

 • Pravidlá a vylosovanie turnaja budú zverejnené na https://www.skcifer.sk/  a tak isto zaslané na e-mail kontaktnej osoby každého z účastníkov turnaja.